تاریخ انتشار: 22-02-1397, 12:10 کد خبر: 2356 نسخه چاپی: چاپ
صبح امروز برگزار شد:

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

صبح امروز تجمع اعتراض آمیز طلاب گلستانی در پی خروج امریکا از برجام در مدرسه علمیه سفیران هدایت گرگان برگزار شد.

به گزارش طوبی گلستان؛ طلاب گلستانی یک بار دیگر با مشت های گره کرده به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته و انزجار خود را نسبت به مستکبران داخلی و خارجی ابراز کرده اند.

مراسم امروز که با شعار هایی از قبیل " حرف فقط یک کلام، آتش بزن به برجام" و "مرگ بر امریکا و اسرائیل" سر داده بودند در پایان این مراسم با آتش زدن پرچم های امریکا و اسرائیل و آتش زدن نمادین برجام اعلام کرده اند که ماندن در این توافق خسارت محض است.

سرویس تصاویر:

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

 تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

تصویری/ تجمع اعتراض آمیر طلاب گلستانی در مقابل مستکران به همراه آتش زدن "برجام"

 

ارسال نظر
سوال امنيتی:
حاصل جمع دو + سه = (به عدد) - برای تشخیص ربات از انسان
پاسخ:*