تاریخ انتشار: 11-02-1397, 15:08 کد خبر: 2327 نسخه چاپی: چاپ

"جدایی دین از سیاست"در محضر آیت الله سید حبیب الله قدمی

سلسله مباحث آیت الله سید حبیب الله قدمی (دامت برکاته) در کرسی آزاد اندیشی با موضوع جدایی دین از سیاست.

ارسال نظر
سوال امنيتی:
حاصل جمع چهار + چهار؟ (به عدد) - برای تشخیص ربات از انسان
پاسخ:*