تاریخ انتشار: 5-11-1396, 10:56 کد خبر: 2003 نسخه چاپی: چاپ
در گفتگو با مدیر دبیرستان شاهد علی آباد کتول بررسی شد: ‏

نقش جدی و غیر کلیشه ای انجمن اولیاء و مربیان در مدارس

اگرخانه را نخستين مدرسه و مدرسه را، خانه دوم دانش آموزان محسوب کنیم، ارتباط و تعامل اين دو نهاد عظيم اجتماعي بسيار تاثير گذار ‏خواهد بود و اثر بخشي آن نيز بايد بيش از بيش مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش طوبی گلستان - وحید حاج سعیدی: نقش انجمن و اولیاء در مدیریت مدارس را می توان یکی از جدی ترین و کاربردی ترین رویکرد های نظارتی و ‏اجرایی والدین در امورات مدارس قلمداد کرد. بيش از ۱۳۰ هزار مدرسه در سراسر كشور وجود دارد که هر کدام دارای یک انجمن مستقل ‏هستند. اگر تعداد اعضاى هر انجمن را به طور متوسط ۵ نفر در نظر بگیریم نهادی عظیم با جمعیت 500 هزار نفری خواهیم داشت كه برگزيده ‏‏۱۶ ميليون خانواده ايرانى هستند. ‏

این تعداد نیرو که دارای تخصص های فکری و یدی بی شماری هستند قطعاً در پیشبرد اهداف مدرسه نقشی تاثیر گذار و اساسی دارند که اگر ‏برنامه ریزی منسجم و مدونی در جهت استفاده از این پتانسیل بالقوه صورت پذیرد، بسیاری از مشکلات اداری، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی ‏مدارس مرتفع خواهد شد. ‏

علی رغم وجود چنین ظرفیتی در مدارس متاسفانه موانعی نیز در مسیر  تقويت و گسترش انجمن ها به چشم می خورد که اولين مانع سيستم ‏متمركز و پلكانى آموزش و پرورش است كه براساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاى ادارى و از بالا اداره مى شود. هر چند در سال هاى اخير ‏از طريق تفويض اختيارات به سازمان هاى آموزش و پرورش و مناطق گام هايى در جهت تمركززدايى برداشته شده است و بحث مدرسه ‏محورى به عنوان يك نگرش از سوى مديران آموزش و پرورش مطرح شده است، اما تا رسيدن به نقطه مطلوب مسیری طولانی در پیش ‏داریم.‏

به منظور آشنایی بیشتر با نقش انجمن اولیاء در مدارس و راهکارهای عملی استفاده از ظرفیت این نهاد حمایتی و پوششی، در اداره امورات ‏مدرسه گفتگوی کوتاهی با «محمد یوسف حسینی مدیر دبیرستان شاهد متوسطه دوره اول شهرستان علی آباد کتول» انجام داده ایم که حاوی ‏نکات قابل تاملی است: ‏

انجمن اولیاء و مربیان از نگاه شما

اگرخانه را نخستين مدرسه و مدرسه را، خانه دوم دانش آموزان محسوب کنیم، ارتباط و تعامل اين دو نهاد عظيم اجتماعي بسيار تاثير گذار ‏خواهد بود و اثر بخشي آن نيز بايد بيش از بيش مورد توجه قرار گيرد . پل ارتباطی این دو مدرسه کوچک و بزرگ را انجمن اولیاء و مربیان ‏می نامند.‏

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه را چگونه ارزیابی می کنید؟ ‏

بدون شک خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند. اگر این دو نهاد ( خانه و مدرسه) روش ها و برنامه های هماهنگ نداشته ‏باشند، در روند رشد شکل گیری شخصیت دانش آموزان و شیوه های آموزشی اختلال به وجود می آید. چرا که دو نهاد خانه و مدرسه نقش ‏اساسی در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان دارند‎ . ‎‏ و هر قدر این دو نهاد با هم تعاملی بیشتری داشته باشند، اثرات آموزش مطلوب تر ‏خواهد شد. ‏‎

در واقع بین روش ها و اصول آموزشی و مدیریتی خانه و مدرسه باید همسویی و تشابه وجود داشته باشد و یکی از این دو کانون ، کار دیگری ‏را خنثی نکند ، بلکه به عنوان دو جریان همدل و مکمل عمل کنند . مدرسه باید پیشاهنگ ارتباط با خانه باشد و با روشهای گوناگون اسباب ‏مشارکت فکری اولیا را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند. یکی از راه های تعامل خانواده ها با مدارس ارتباط و توجه به نقش ذاتی ‏انجمن اولیاء و مربیان است که می تواند در این خصوص تاثیر گذار باشد. ‏

البته این بخشی از ضرورت ارتباط این دو نهاد است. رابطه خانه و مدرسه تعاملي دوطرفه است. هر دو نهاد تربيتي بايد به نقش خود عمل ‏کنند تا تعليم و تربيت ثمربخش شوند. تعامل دو سویه و هماهنگي اين دو نهاد مهم در يک برنامه واحد و منسجم مي تواند در همه جهات ‏ثمربخش باشد. اگر رفتار معلمان و اولياي مدرسه و رفتار پدر و مادر و اولياي خانواده با موازين تعليم  و تربيت و روانشناسي کودک و رشد او ‏مطابقت نداشته باشد، سلامت رواني و اجتماعي کودکان به مخاطره مي افتد. پس در پرتو همدلي و همسويي اين دو نهاد مهم آموزشي و ‏تربيتي يعني خانه و مدرسه، بسياري از مشکلات و تنگناهاي نظام تعليم و تربيت حل خواهد شد‎ .‎

چرا برخی اولیا در مشارکت با مدرسه جدی نیستند؟

حقیقت امر این است که در سال های اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و تامین بخشی از هزینه نگهداری مدارس از طریق کمک ‏های مردمی، تعامل بین خانواده ها و مدارس کمرنگ شده است و با ارسال دعوتنامه، اولین گزینه ای که به ذهن والدین متبادر می شود، ‏درخواست کمک های مردمی است. فلذا مشارکت خانواده ها در برخی از امورات مدرسه، (به ویژه در مدارسی که سطح مالی خانواده ها مطلوب ‏نیست)، به حداقل خود رسیده است. شاید بتوان با برنامه ریزی درست در ابتدای سال و توجیه نقش پررنگ انجمن در حل بسیاری از مناقشات ‏مدرسه ، خانواده را در همکاری بیشتر با انجمن ترغیب کرد. ‏

چه پیشنهاداتی در جهت  جلب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش توصیه می کنید؟ ‏

آگاه کردن  مردم از تمام جوانب مشارکت مهمترین اصل در این رویکرد محسوب می شود. بر همین اساس، برگزاری منظم جلسات عمومی ‏انجمن اولیاء و مربیان،  ترغیب خانواده ها به شرکت مستمر در کلاس های آموزش خانواده ، گسترش تبلیغات رادیو و تلویزیونی در این زمینه ، ‏استفاده از نقش شوراهای آموزش و پرورش در جهت آگاهی دادن به مردم، دعوت از اولیاء برای حضور مکرر در مدرسه و پیگیری وضعیت ‏تحصیلی فرزندان خود، برپایی نمایشگاهی از حاصل کار دانش آموزان و معلمان، تجلیل از افراد خیر و معرفی آنان به مردم، دعوت از اولیاء ‏جهت بازدید از مدرسه های موفق، برجسته ساختن فعالیت های انجمن برای سایر اولیاء و استفاده از ظرفیت رسانه ها را می توان از عوامل ‏تاثیر گذار در جلب مشارکت های مردمی دانست.‏

سخن پایانی

بی هیچ تردید رابطه خانواده و کادر مدرسه تعاملي دوطرفه و ماندگار است. هر دو نهاد تربيتي بايد به وظایف خود عمل کنند تا تعليم و تربيت ‏دانش آموزان در محیطی شاد و پویا حاصل شود. وجود معلمان با صلاحيت در مدارس، خلاء وجود پدر و مادر را پر نمي کند و وجود والدين ‏توانا و قابل نيز نمي تواند جاي کادر مدرسه را بگيرد. فلذا همکاري و هماهنگي اين دو نهاد مهم در يک برنامه واحد و منسجم مي تواند ‏ثمربخش باشد. با این وجود شکل گيري شخصيت و چگونگي رشد رواني کودکان بيش از همه در گرو عملکرد خانه و مدرسه است .

 اين دو ‏نهاد اجتماعي است که بزرگترين مسئوليت را در رشد و تکامل شخصيت کودکان برعهده دارند. وقتي که رفتار معلمان و اولياي مدرسه و نيز ‏رفتار پدر و مادر و اولياي خانواده با موازين تعليم  و تربيت و روانشناسي کودک و رشد او مطابقت نداشته باشد، سلامت رواني و اجتماعي ‏کودکان به مخاطره مي افتد. مدرسه برای تامین مقاصد جامعه طرح ریزی شده است و مدارس به تغیرات متناوب نیاز دارند تا بتوانند با ‏تغییرات اجتماعی هماهنگ شوند و نیازهای جدید جامعه را پاسخ دهند‎.‎‏

 رسیدن به اهداف مدرسه در پرتو همدلي و همسويي اين دونهاد مهم ‏آموزشي و تربيتي يعني خانه و مدرسه، بسياري از مشکلات و تنگناهاي نظام تعليم وتربيت حل خواهد شد‎ . ‎در این بین نقش نهاد های واسط ‏نظیر انجمن اولیاء و مربیان می تواند، در پیشبرد اهداف نظام آموزشی بسیار موثر و کار گشا باشد. امید است مدیران محترم نیز با تبیین اهداف ‏مدارس زمینه همکاری و تعامل اعضای انجمن را که نمایندگان والدین دانش آموزان هستند، فراهم کنند و استفاده از پتانسیل جدی این نهاد ‏در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و ... نهادینه شود. ‏

انتهای پیام/

ارسال نظر
سوال امنيتی:
حاصل جمع شش + دو؟ (به عدد) - برای تشخیص ربات از انسان
پاسخ:*