تاریخ انتشار: 12-04-1396, 08:33 کد خبر: 1181 نسخه چاپی: چاپ
مگر چه گفت، میثم انقلاب!

صدای میثم آوای رسای جریان انقلاب است

صدای میثم آوای رسای جریان انقلاب است که ازقضا بایستی اینچنین موجی دردلها ایجاد کند. موجی که دربین مسئولان و عملکردشان در قبال مردم و از طرفی فرصت مطالبات جامعه از مدیران دولتی را بازتولید می کند. نیک می دانیم این جریان اهل مدارا و محافظه کاری نیست.ازقضا با احدی هم عقد اخوت نبسته است.هرکس دردایره پذیرش مسئولیت باشد بایستی خودرا در معرض صریح ترین انتقادها البته از نوع سازنده ، به هنگام ومنطقی ببیند.

به گزارش طوبی گلستان؛ عید سعید فطر امسال از بقیه سالها کمی متمایز تر بود.صف اولی های نماز عید این وجه تمایز را با اعماق وجود احساس کردند.خصوصا با اشعار "محمدمهدی سیار" و مدیحه سرایی حماسی دکتر "میثم مطیعی" که علی الظاهر به طبع جماعتی خوش ننشست.از ناسزاهای وزیر سابق فرهنگ و خداقبول کند ارشاد اسلامی و جناب" عارف" گرفته تا وندالیست های فضای مجازی و اینستاگرام و تلگرام که همه دست در دست وهم نوا که مخاطب شعر میثم خان مطیعی شخص دکتر "روحانی" ریاست محترم جمهوربوده است.

مضامین شعر حماسی، نقدی بر عملکرد مسئولان نظام داشت و در صف اول به غیر از دکتر روحانی مدیران دیگر هم نشسته بودند.اینکه مدیریا مسئول دولتی خودرا مخاطب این انتقاد ها بداند؛ جای بسی امیدواری است. این بدان معناست که روح تعهد و دلسوزی هنوز در بین بسیاری از مسئولان دولتی جاری و ساری است.

آنهایی که می کوشند طرفیت انتقادهای حماسی را به سوی رئیس جمهورسوق دهند، خود به نیکی می دانند که ضمیر مرجع خودرا پیدا کرده است! اشعار آن روز دکتر مطیعی از باب" امر به معروف ونهی از منکر" و دعوت به خیر خطاب به مدیران نظام بوده است.نه توهینی در کار بود ونه بد سلیقگی درمیان.درد دل اکریث جامعه از زبان شیوای یک فرهیخته، البته باسواد و ازقضا شناسنامه دار همین جامعه بوده است.

صدای میثم آوای رسای جریان انقلاب است که ازقضا بایستی اینچنین موجی دردلها ایجاد کند. موجی که دربین مسئولان و عملکردشان در قبال مردم و از طرفی فرصت مطالبات جامعه از مدیران دولتی را بازتولید می کند. نیک می دانیم این جریان اهل مدارا و محافظه کاری نیست.ازقضا با احدی هم عقد اخوت نبسته است.هرکس دردایره پذیرش مسئولیت باشد بایستی خودرا در معرض صریح ترین انتقادها البته از نوع سازنده ، به هنگام ومنطقی ببیند. هرچند حقوق دان نیستیم و رندان بلاکش مارا در زمره سرهنگان و پیاده نظام حاکمیت می خوانند، ولی شعر قرائت شده در روز عید سعید فطر مصدق بر ماده 28 "منشور حقوق شهروندی" آذرماه 1395 ریاست جمهوری است که به صراحت بیان می دارد:

"شهروندان از حق نقد،ابراز نارضایتی ، دعوت به خیر، نصیحت درمورد عملکرد حکومت ونهادهای عمومی برخوردارند.دولت موظف به ترویج وگسترش فرهنگ انتقاد پذیری ، تحمل ومداراست."

 شنیده ها حاکی از آن است که صفحه اینستاگرام دکتر مطیعی از دسترس خارج شده است. خدا کند این حرف شایعه ای بیش نباشد ،چون  طبق ماده 29 همان منشور، حق شهروندی ایشان نقض شده است. ما به مدیران سازشکار و حاشیه نشینان سفره انقلاب که تاب شنیدن انتقادها را ندارند، مانند برخی نمی گوییم از لرزش سرما به جهنم بروند تا گرم شوند، بلکه با کمال احترام و نهایت ادب عرض میکنیم بهتر است تا دیر نشده یک صف عقب تر بروند؛ تا متهم ردیف اول نشوند.

 علیرضا مالمیر

انتهای پیام/

ارسال نظر
سوال امنيتی:
حاصل جمع دو + سه = (به عدد) - برای تشخیص ربات از انسان
پاسخ:*