چرا قلیان به وسیله دخانی زنانه تبدیل شده است؟
چرا قلیان به وسیله دخانی زنانه تبدیل شده است؟
09 آذر 1398

مصرف قلیان در سال‌های اخیر ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته و این ماده دخانی در میان زنان ایرانی بیشتر مصرف می‌شود و می‌توان آن را دریچه ورود به اعتیاد دانست.