دستور ویژه رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به زمین خواری در گلستان
دستور ویژه رهبر معظم انقلاب برای رسیدگی به زمین خواری در گلستان
02 مرداد 1398

پالیزدار گفت: طبق گزارش دفتر رهبر معظم انقلاب، معاون اول رئیس‌جمهور دستوری برای بازدید از این منطقه دادند.