امروز سخت ترین کار ازدواج جوانان است/ ایجاد دهکده سلامت در استان گلستان
امروز سخت ترین کار ازدواج جوانان است/ ایجاد دهکده سلامت در استان گلستان
10 تیر 1398

معاونت اجتماعی سپاه نینوا گفت: ازدواج آسان در حد شعار مانده امروز سخت ترین کار برای جوانان ازدواج است.