کاری کنید که تحول در قوه قضائیه در مدت زمانی، ملموس شود
کاری کنید که تحول در قوه قضائیه در مدت زمانی، ملموس شود
05 تیر 1398

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به برنامه تهیه‌شده برای تحول در قوه قضائیه، خطاب به رئیس دستگاه قضا گفتند: همین برنامه‌ خوبی که تهیه و تدوین شده را، طبق زمان‌بندی و