امروز هم یک
امروز هم یک "هزارسنگر" اقتصادی در مقابل دشمن میخواهیم / اقتصاد مقاومتی باید جای اقتصاد لیبرال را بگیرد
07 بهمن 1397

امام جمعه خانببین و منطقه فندرسک گفت: امروز هم در برابر مشکلات اقتصادی با کمک مردم و مسئولین یک "هزارسنگر" اقتصادی در مقابل دشمن می خواهیم .