700هزار بسیجی روز پنجشنبه در سراسر کشور تجمع می‌کنند
700هزار بسیجی روز پنجشنبه در سراسر کشور تجمع می‌کنند
10 مهر 1397

رئیس سازمان بسیج گفت: روز پنجشنبه رزمایش سپاهیان حضرت محمد رسول الله ۲ که از ۹ شهریور آغاز شده بود، با تجمع ۷۰۰ هزار نیروی بسیج سازمان‌یافته در سراسر کشور به پایان می‌رسد.