امام اسلام انقلابی را احیا کرده است / رئیس جمهور ما در سازمان ملل انقلابی سخن گفت
امام اسلام انقلابی را احیا کرده است / رئیس جمهور ما در سازمان ملل انقلابی سخن گفت
04 مهر 1397

فرمانده سپاه نینوا گفت: در سال ۶۲ و ۶۳ امام(ره) همیشه تاکید داشت که مراقب اسلام امریکایی باشید مدتی بعد داعش ظهور کرد. این قدرت بصیرت و بینش حضرت امام(ره) بوده است.