«غایبان راهیان‌نور» غرق نوروز و غافل از شهدا
«غایبان راهیان‌نور» غرق نوروز و غافل از شهدا
06 فروردین 1397

به راستی اگر راهیان‌نور بزرگترین مانور فرهنگی است چرا مسوولان استان گلستان در این حرکت جریان‌ساز فرهنگی غیبت چندساله دارند و با نسل جوان این انقلاب، همگام و همراه نیستند و غرق در بزم نوروز