اگر توجه به کالای ایرانی شود، بطور حتم مشکل اشتغال حل خواهد شد
اگر توجه به کالای ایرانی شود، بطور حتم مشکل اشتغال حل خواهد شد
03 فروردین 1397

امام جمعه آزادشهر گفت: اگر بخواهیم تغییری در اقتصاد جامعه خود ایجاد کنیم باید به شعار امسال یعنی حمایت از کالای ایرانی توجه کنیم.