کسی در مسأله تقریب موفق است که آن را درک کرده باشد / بهترین هنر امام(ره) بیداری اسلامی بود
کسی در مسأله تقریب موفق است که آن را درک کرده باشد / بهترین هنر امام(ره) بیداری اسلامی بود
10 اسفند 1396

عضو مجلس خبرگان گفت: کسی در مسأله تقریب موفق است و می تواند مثمر ثمر باشد که آن را به خوبی درک کرده باشد.

عمل کردن به سیره اولیای الهی تضمین کننده دنیا و آخرت ما می شود
عمل کردن به سیره اولیای الهی تضمین کننده دنیا و آخرت ما می شود
10 اسفند 1396

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: عمل کردن به سیره اولیای الهی و الگو قرار دادن آنان، تضمین کننده دنیا و آخرت ما می شود.

حضرت فاطمه(س) علاوه بر سروری زنان بهشتی سرور تمام مسلمین است
حضرت فاطمه(س) علاوه بر سروری زنان بهشتی سرور تمام مسلمین است
10 اسفند 1396

آیت الله نور مفیدی گفت: حضرت فاطمه(س) علاوه بر سرور بودن زنان بهشتی سرور تمام مسلمین جهان است.

معرفی ائمه اطهار به مردم باعث وحدت، تقویت نظام و انقلاب خواهد بود
معرفی ائمه اطهار به مردم باعث وحدت، تقویت نظام و انقلاب خواهد بود
10 اسفند 1396

مدیرکل فرق و مذاهب سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: معرفی ائمه اطهار به مردم باعث وحدت، تقویت نظام و انقلاب خواهد بود.

ریشه کن کردن مشکلات جامعه با الگو قرار دادن حضرت زهرا(س)
ریشه کن کردن مشکلات جامعه با الگو قرار دادن حضرت زهرا(س)
10 اسفند 1396

امام جمعه اهل سنت قره تپه گفت: با الگو قرار دادن حضرت زهرا(س) برای مردم آن هم با نگاه ایمانی می توانیم مشکلات جامعه را ریشه کن کنیم.

ارسال بیش از 100 مقاله به کنگره منطقه ای بانوی آفتاب
ارسال بیش از 100 مقاله به کنگره منطقه ای بانوی آفتاب
10 اسفند 1396

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور گفت: بیش از 100 مقاله به کنگره منطقه ای بانوی آفتاب ارسال شد که از این تعداد 10 مقاله به عنوان مقاله برتر معرفی شدند.